Circulariteit uitvragen, uitvoeren en monitoren

Welkom bij Moederbestek.nl
Deze site helpt je bij het circulair uitvragen met minimale eisen in projecten als aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen. Alle informatie die je hierbij nodig hebt is samengebracht op deze site en vrij beschikbaar om te gebruiken.

In Moederbestek.nl zijn de eisen geformuleerd:

 • waaraan nieuwe producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Zie hiervoor de productbladen voor beton, asfalt, straatbaksteen en openbare verlichting;
 • hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.

Moederbestek.nl is opgesteld in het ketenoverleg van BouwCirculair met opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers en in de Gebruikersvereniging van opdrachtgevers. De eisen (circulariteit en MKI) aan projecten en producten worden stap voor stap scherper bijgesteld richting de klimaatdoelen van 2030. Alle partners in de keten, zowel opdrachtgevers als marktpartijen, zetten zich gezamenlijk hiervoor in.

Haal met Moederbestek.nl de 2030 doelen

Het voordeel van het gebruik van Moederbestek.nl is het toepassen van duurzame en uniforme bestekseisen voor beton, asfalt, straatbaksteen. etc.
Moederbestek.nl wordt breed gedragen in de markt en toegepast door vele opdrachtgevers; gemeenten, waterschappen, rijk en provincies. Door met alle overheden dezelfde circulaire uitvraag te doen ontstaat er in de markt vertrouwen en voldoende basis voor een duurzame uitvoering van projecten en voor innovatieve ontwikkelingen in proeftuinen.

 

Verificatie en Rapportage via de Projectenmodule
Naast het toepassen van de eisen kan optioneel ervoor worden gekozen om het project vast te leggen in de Projectenmodule om (1) de duurzaamheid in het project onafhankelijk te laten beoordelen en (2) te rapporteren over de voortgang van klimaatdoelen (CO2 en circulariteit).
De verificatie wordt uitgevoerd door Ton van Beek van SKG-IKOB. Lees over zijn ervaring met Moederbestek.

 

Bekijk hoe de informatie overdracht geregeld is en meld je project hier aan.

Schematisch werkt de Projectenmodule als volgt:

Schema Projectenmodule

Duurzame eisen voor veel producten

Asfalt,   Baksteen,   Beton,  Emissies,  Groen,  Verlichting,   Hergebruik,  Staal

Een rsx bestand is op aanvraag beschikbaar.

Moederbestek.nl omvat in hoofdlijnen het volgende

Moederbestek.nl omvat in hoofdlijnen het volgende:

 • Het 100% in de keten houden van al het materiaal dat vrijkomt uit projecten;
 • Voorschrijven van een percentage secundaire grondstoffen ter vervanging van het primaire toeslagmateriaal in de nieuwe producten (circulariteit);
 • Het voorschrijven van een maximale MKI-waarde (MilieuKostenIndicator) voor de verschillende toepassingen.
 • De specifieke eisen voor alle toepassingen (met eventuele uitzonderingen) staan vermeld in de verschillende productbladen met specificaties.

Wil je duurzaamheid in de RAW? Pas Moederbestek.nl toe

 • Teksten vrij beschikbaar voor iedereen
 • Circulaire eisen voor veel producten en mobiliteit
 • Gericht op MKI, CO2, grondstoffen en meer
 • Uniforme en hanteerbare standaard
 • Goede, noodzakelijke en haalbare prestatie
 • Groot draagvlak in de markt
 • Collectieve en doordachte kapstok
 • Al jaren veelvuldig toegepast, bewijsbaar werkbaar
 • Kostenneutraal met voorspelbare kwaliteit

Moederbestek.nl automatisch in RAW-catalogus

Om de gebruiksvriendelijkheid van Moederbestek.nl te vergroten, heeft BouwCirculair samengewerkt met softwareleverancier Brink. Hierbij is de tekstinvoer geoptimaliseerd voor Ibis Specificeren voor RAW, waardoor soepel en efficiënt bestekken kunnen worden geschreven conform de CROW-richtlijnen. Brink Software zet zich in om deze teksten beschikbaar te maken voor al haar klanten die met Ibis Specificeren voor RAW werken.

CROW heeft feedback op deze teksten gegeven met als doel om deze beter aan te laten sluiten bij de RAW-systematiek. Brink Software biedt een downloadservice aan waarmee voorbeeldbestanden en RAW-catalogi automatisch worden gedistribueerd, waaronder het bestek met duurzaamheidsteksten van Moederbestek.nl.
NB. Een rsx bestand is op aanvraag beschikbaar.

Webinar Moederbestek.nl

Laat je in een uur bijpraten over duurzame eisen stellen in projecten en de monitoring van de resultaten.
Dit webinar wordt op verschillende momenten in het jaar gegeven.
Klik hier voor meer informatie over het programma en om je aan te melden.

Wil je gebruik maken van het instrument Moederbestek.nl en ben je geen lid van BouwCirculair? Dat kan kosteloos, maar met een jaarlijkse bijdrage van € 695,00 excl. btw ontvang je alle updates in bestekteksten, productbladen en andere relevante veranderingen of wetenswaardigheden.
Meld je aan op deze pagina

 

Contactgegevens: