Circulariteit uitvragen, uitvoeren en monitoren

Welkom bij Moederbestek.nl
Deze site helpt je bij het circulair uitvragen met minimale eisen in projecten als aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen. Alle informatie die je hierbij nodig hebt is samengebracht op deze site en vrij beschikbaar om te gebruiken.

In Moederbestek.nl zijn de eisen geformuleerd:

  • waaraan nieuwe producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Zie hiervoor de productbladen voor beton, asfalt, straatbaksteen en openbare verlichting;
  • hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.

Moederbestek.nl is opgesteld in het ketenoverleg van BouwCirculair met opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers en in de Gebruikersvereniging van opdrachtgevers. De eisen (circulariteit en MKI) aan projecten en producten worden stap voor stap scherper bijgesteld richting de klimaatdoelen van 2030. Alle partners in de keten, zowel opdrachtgevers als marktpartijen, zetten zich gezamenlijk hiervoor in.

Haal met Moederbestek.nl de 2030 doelen

Het voordeel van het gebruik van Moederbestek.nl is het toepassen van duurzame en uniforme bestekseisen voor beton, asfalt, straatbaksteen. etc.
Moederbestek.nl wordt breed gedragen in de markt en toegepast door vele opdrachtgevers; gemeenten, waterschappen, rijk en provincies. Door met alle overheden dezelfde circulaire uitvraag te doen ontstaat er in de markt vertrouwen en voldoende basis voor een duurzame uitvoering van projecten en voor innovatieve ontwikkelingen in proeftuinen.

Een rsx bestand hiervan is op aanvraag beschikbaar.

 

Verificatie en Rapportage via de Projectenmodule
Naast het toepassen van de eisen kan optioneel ervoor worden gekozen om het project vast te leggen in de Projectenmodule om (1) de duurzaamheid in het project onafhankelijk te laten beoordelen en (2) te rapporteren over de voortgang van klimaatdoelen (CO2 en circulariteit).
Lees hoe de informatie overdracht gaat en meld je project hier aan.

Schematisch werkt de Projectenmodule als volgt:

Schema Projectenmodule

Duurzame eisen voor veel producten

De productbladen:

1. Beton

2. Asfalt

3. Straatbaksteen 

4. Groen 

5. Openbare verlichting

5. Emissies

Moederbestek.nl omvat in hoofdlijnen het volgende

Moederbestek.nl omvat in hoofdlijnen het volgende:

  • Het 100% in de keten houden van al het materiaal dat vrijkomt uit projecten;
  • Voorschrijven van een percentage secundaire grondstoffen ter vervanging van het primaire toeslagmateriaal in de nieuwe producten (circulariteit);
  • Het voorschrijven van een maximale MKI-waarde (MilieuKostenIndicator) voor de verschillende toepassingen.
  • De specifieke eisen voor alle toepassingen (met eventuele uitzonderingen) staan vermeld in de verschillende productbladen met specificaties.

Wil je duurzaamheid in de RAW? Pas Moederbestek.nl toe

  • Pas de eisen toe en maak onderdeel uit van de circulaire economie
  • Praat mee over de aanscherping van de eisen voor producten
  • Leer van de ervaringen van vakgenoten
  • Werk samen om innovaties verder te brengen

Wil je gebruik maken van het instrument Moederbestek.nl? Dat kan kosteloos, maar met een jaarlijkse bijdrage van € 695,00 excl. btw ontvang je alle updates in bestekteksten, productbladen en andere relevante veranderingen of wetenswaardigheden.
Meld je aan op deze pagina

 

Contactgegevens: