R-lijst PlanBureau voor de Leefomgeving

Prioriteitsvolgorde van circulairiteitsstrategieën in productketen

 

Product slimmer gebruiken en maken

0 Refuse:  Product overbodig maken door van z’n functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren

R1 Rethink: Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen, of multifunctionele producten)

R2 Reduce: Productefficiënter in gebruik maken of fabriceren door minder grondstoffen en materialen in het product

 

Levensduur verlengen van product en onderdelen

R3 Reuse: Hergebruik van afgedankt, nog goed product in dezelfde functie door een andere gebruiker

R4 Repair: Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie

R5 Refurbish:  Opknappen en moderniseren van oud product voor gebruik in verbeterde versie van zijn oude functie

R6 Remanufacture: Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde functie

R7 Repurpose: Afgedankt product of onderdelen daarvan gebruiken in nieuw product met andere functie

 

Nuttig toepassen van materialen

R8 Recycle: Materialen verwerken tot dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit

R9 Recover: Verbranden van materialen met energieterugwinning