2019/8/20 - Zeer duurzame asfaltdeklaag in Veenendaal

Naast het uitvragen van de ‘minimale eisen’ in het moederbestek voor asfalt en beton geeft gemeente Veenendaal ook ruimte aan aannemers om met innovatieve ideeën te komen.
 
Als overheid vragen wij immers aannemers circulair te gaan werken en dan wil je aannemers de gelegenheid geven om hun innovaties in de praktijk te brengen. Zo heeft wegenbouwbedrijf Heijmans Infra – Regio Midden Oost de rijbaan van de Kerkewijk op 3 april voorzien van een zeer duurzame asfaltdeklaag: een primeur!
 
Het gaat hier om een asfaltmengsel waarbij sprake is van hergebruik van oud asfalt met behoud van kwaliteit. Het is de eerste keer dat dit specifieke product wordt toegepast in Nederland. Gemeente Veenendaal geeft Heijmans de gelegenheid om dit nieuwe mengsel toe te passen op een drukke verkeersweg.
 
Procedé
Het gaat om een Steenmastiekasfalt (SMA) deklaag met 50 procent circulariteit. In de huidige regelgeving is hergebruik van oud asfalt in dit mengsel niet toegestaan, vanwege het te verwachten kwaliteitsverlies. Heijmans heeft een procedé ontwikkeld waardoor hergebruik wel toepasbaar is en dat met behoud van kwaliteit en levensduur. Dit was essentieel om Veenendaal als opdrachtgever mee te krijgen. Door het freesasfalt te kneuzen in plaats van te breken, is het mogelijk de steenslagfracties terug te winnen zoals ze ook oorspronkelijk in het mengsel zijn toegepast. Om de steentjes blijft een laagje oude bitumen zitten, die door het toevoegen van een verjongingsolie (bio-based) weer geactiveerd wordt.
 
Noodzakelijke stap voor circulaire asfaltketen
Doordat bij wegonderhoud een verschuiving plaatsvindt van reconstructie naar deklaagvervangingen, is hergebruik van asfalt in dit soort deklagen een noodzakelijke stap in de circulaire asfaltketen en ook voor ons als circulaire gemeente. Door het aanbrengen van de 230 ton 50 procent circulaire asfaltdeklaag is naast de besparing op grondstoffen, ook een besparing van 3.340 kg CO? gehaald.
 
Uitvraag en aanbesteding?
In de uitvraag van het project (RAW-bestek) is een ‘standaard’ SMA-deklaag opgenomen. In de BPKV-waardering konden de aannemers onder het kopje ‘projectorganisatie’ aangeven hoe ze ‘zo duurzaam mogelijk te werk gaan’. Mooi dat Heijmans de gelegenheid heeft genomen dit product aan te bieden om gezamenlijk stappen te zetten. Conclusie: ook met een standaard RAW-bestek, zonder specifieke ‘duurzame’ specificaties is een duurzaam resultaat te behalen.