2020/9/8 - Herinrichting van Bernardlaan in Oss in volgende fase

Gemeente Oss is bezig met de herinrichting van de Bernardlaan. Zij willen dat circulair doen. Hiervoor is een project opgezet waarbij wordt aangesloten bij de lokale en ook landelijke doelstellingen inzake circulariteit. De gemeente heeft samen met BouwCirculair eerst overleg gevoerd over de voorwaarden en uitgangspunten. Voor het project zijn alle stappen van de R-strategie lijst doorgenomen en zijn (on)mogelijkheden besproken voor het behalen van de doelstellingen. Hierbij is bijvoorbeeld ook gekeken naar het ontwerp en de waterhuishouding. Verder zijn er gesprekken gevoerd met de markt en met de bewoners.

Lees hiervoor ook het artikel in het Magazine van BouwCirculair, maart 2020 op pagina 24 en 25.