2019/5/20 - Circulaire prefab rotonde in 1 weekend aangelegd

KWS heeft in één weekend tijd een rotonde aangelegd in de Binnenvaartweg in Terneuzen. Door gebruik te maken van prefab, modulaire betonelementen is het mogelijk de traditionele aanlegtijd van 6 weken te verkorten naar één weekend. De circulaire elementen kunnen na levensduur gerecycled worden tot nieuwe elementen óf tijdens de levensduur eenvoudig verplaatst worden.
 
Prefab, modulair en circulair
Door de rotonde in de Binnenvaartweg voor het grootste deel te realiseren uit vooraf geproduceerde (prefab) elementen, worden niet alleen kosten bespaard, maar is de rotonde bovendien in een veel kortere tijd aan te leggen dan traditionele rotondes. Na de levensduur kan een Protonde-element gerecycled worden tot betongranulaat, waar weer een nieuw element van gemaakt kan worden. Tijdens de levensduur kunnen de elementen eenvoudig worden verplaatst, bijvoorbeeld in het geval dat een bestaande rotonde vervalt. Ook refurbishing is mogelijk, waarmee de levensduur van de Protonde wordt verlengd. Door de korte aanlegtijd en circulariteit van de elementen is de rotonde duurzamer dan een traditionele rotonde.
 
Protonde
Initiatiefnemers van het Protonde-concept zijn KWS, Leicon Verkeersgeleiding en RvB Groep. Zij installeerden de eerste Protonde in Ermelo in september 2017. De Protonde in Terneuzen is een hybride variant van het concept. Waar in Ermelo zowel de rammelstrook als rijloper-elementen uit prefab onderdelen bestaat, is er in Terneuzen voor gekozen om de rijloper-elementen van asfalt te vervaardigen. Daarnaast zijn de aansluitingen inclusief middengeleiders in deze tweede Protonde nu wel uit prefab-elementen vervaardigd, een doorontwikkeling van het concept dat veel handelingen scheelt en daarmee de doorlooptijd verder verkort.
 
Minder verkeershinder
De bouw van een traditionele rotonde duurt normaalgesproken ongeveer zes weken. Daarbij moeten ‘bypasses’ gemaakt worden: tijdelijke rijbanen om het doorgaande verkeer om het werkvak heen te leiden. Door de meeste onderdelen van de rotonde in de Binnenvaartweg prefab aan te leveren, hoeft alleen voor het monteren de weg afgesloten te zijn. Daardoor wordt de hinder voor het verkeer beperkt tot slechts één weekend, van vrijdagavond 18.00 uur – maandagochtend 06.00 uur. Ook wordt hiermee de toename van CO?-uitstoot als gevolg van omrijden gereduceerd.