2019/6/18 - Circulair fietspad in Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn, betonproducent Bruil en bouwbedrijf Schagen Infra hebben in bouwteam een circulair en CO2-arm fietspad gerealiseerd. Asfalt werd vervangen door beton met 75 procent (tot gedeeltelijk 100 procent) hergebruikt betongranulaat.
 
De toegepaste betonmortel heeft een meer dan 60 procent lagere CO2-belasting dan ‘lineair beton. Het vier kilometer lange fietspad langs de Krimweg nabij Hoenderloo is eind april opgeleverd.
 
Volgens Edo Peet,MVO manager van betonproducent Bruil, is de betonreceptuur niet uitzonderlijk. “Dit soort mengsels kunnen we al heel lang maken.” Wat Peet als enorm positief heeft ervaren was het gezamenlijk optrekken in een bouwteam. “In een traditioneel RAW trajectwordt beton op het allerlaatste moment ingekocht. Als leverancier ben je de laatste in de rij. Te laat om je expertise en ervaring in te brengen. Gemeente Apeldoorn wilde dat anders. Voor de aanleg van het fietspad is gewerkt meteen bouwteam. Van begin af aan zaten wij als betonproducent aan tafel met de aannemer, gemeente en andere projectpartners. Als toeleverancier van beton heb je veel kennis in huis. In een bouwteam deel je die kennis. Het is altijd leuk als er een beroep wordt gedaan op je vakmanschap en er ook nog iets mee wordt gedaan.” Peet vervolgt: “De ambitie was om samen een zo duurzaam mogelijk fietspad aan te leggen. Die gezamenlijkheid,en het transparante proces, zijn een hele goede basis om een optimaal eindproduct te realiseren. Je bent als team verantwoordelijk. Je doet het samen.”
 
Beton op prestaties
Een pluspunt was ook, aldus Peet, dat de gemeente Apeldoorn in de uitvraag inzette op beton op prestaties (in plaats van op samenstelling, zoals gebruikelijk). “Dat geeft de producent en het bouwbedrijf meer ruimte om te innoveren. Door gedurende de levensduur de belangrijkste prestaties te monitoren (stroefheid, vlakheid, sterkte en vorst/dooizout bestandheid) krijgt men zekerheid of de gevraagde prestaties inderdaad worden behaald. Daarom is ook MVO Nederland betrokken bij het project. Het MVO-netwerk Beton heeft een raamwerk ontwikkeld voor het monitoren van de functionele prestaties van betontoepassingen.”
 
Verwerking
Granulaat van bouw- en sloopmateriaal, vooral afkomstig uit de wijk De Parkenin Apeldoorn– denk aan gebroken klinkers, stoeptegels,wegbestrating – vraagt wat extra aandacht van alle partijen, zegt Peet: “Er moet wat meer rek zitten in de planning, weersomstandigheden en temperatuurwisselingen moet je wat nauwgezetter in de gaten houden, nabehandelen duurt wat langer, en je moet de sterkteontwikkeling volgen met behulp van sensoren. Doordat je in het bouwteam samenwerkt en alle informatie deelt kun je dit soort zaken prima onderling afstemmen.”Peet voegt toe: “Maar het is en blijft maatwerk. Je kunt niet met standaardoplossingen werken. De betonmengsels moeten worden afgestemd op de locatie. Wat past daar het best?Maar ook van belang is de vraag: wanneer en in welk seizoen verwerk je het mengsel?
 
Kosten
De betonmorteltoegepast in het fietspad resulteert in een lagere CO2-belasting ten opzichte van traditionele mengsels. Over de kosten zegt Peet: “Er zijn al wel mengsels op de markt met een lagere CO2-score, maar die zijn veel kostbaarder om te maken dan dit nieuwe product. De meerprijs werd afgetopt door een subsidie van de provincie Gelderland.