2019/3/14 - Croeselaan Utrecht duurzame spil

Al jaren ligt het Utrechtse stationsgebied overhoop. Langzaam maar zeker worden de contouren van de nieuwe zone zichtbaar. De herinrichting van de Croeselaan, een belangrijke verbinding in de stad die eindigt bij het station, is een voorbeeld van een sterk staaltje duurzaamheid.

De Croeselaan heeft een groen en duurzaam karakter gekregen
Een jaar geleden werd gestart met de realisatie van een groene, duurzame straat midden in een dynamisch stationsgebied. Er gebeurt veel hier. De Rabobank kreeg een nieuw hoofdkantoor, het Jaarbeursplein wordt opnieuw ingericht en op het Jaarbeursterrein kwam een nieuwe bioscoop.

Healthy Urban Boost
Voor de Croeselaan werd een groen ontwerp gemaakt. Fietsers krijgen veel ruimte en de maximum snelheid gaat naar 30 km/u. Het ontwerp geeft invulling aan de duurzaamheidsambities van de gemeente die zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Healthy Urban Boost.

Het groene ontwerp is in de praktijk vertaald naar minder verharding en meer ruimte voor bomen. Het middengedeelte tussen de twee rijbanen is ingericht als verblijfsruimte. Er zijn onder meer sport- en speeltoestellen geplaatst en een Solar bench, waar je op kunt zitten en tegelijkertijd je telefoon kunt opladen. Tijdens het verblijf kan men energie opwekken door middel van de Energy Floors. Dit zijn tegels die energie opwekken als je er overheen loopt.

Circulaire oplossingen
Duurzaamheid en circulariteit waren belangrijke speerpunten bij de realisatie van de nieuwe Croeselaan. Aannemer Dura Vermeer won de aanbesteding, onder meer omdat in hun voorstel zo veel mogelijk bestaande en herbruikbare grondstoffen en materialen uit de oude Croeselaan of de directe omgeving werden gebruikt. Zo werd het funderings- en bestratingsmateriaal grotendeels hergebruikt en werd compost gemengd met bestaande ondergrond voor bomengrond.

Hemelwater wordt niet op het riool afgevoerd, maar wordt geïnfiltreerd door aquaflow fundering in de ondergrond. Verder zijn lichtmasten op zonne-energie toegepast en staan er verkeersborden van bamboe langs de weg.
 
Primeurs
Het fietsverkeer is gescheiden van het autoverkeer. Het brede tweerichtingsfietspad is vrij van kruisingen vanaf het Westplein tot aan de Van Zijstweg. Het rode fietspad is gemaakt van Ramac, waarin geopolymeer de vervanger is van cement. Het is de eerste keer in Nederland dat dit in de kleur rood is toegepast. Daarnaast is Ecopave XL aangebracht als asfaltdeklaag. De levensduur van Ecopave XL is tot twee keer langer dan van een normale asfaltdeklaag.