Handleiding Implementatie Moederbestek.nl

Hieronder volgt een korte handleiding voor wat betreft de implementatie van het Moederbestek.nl in uw eigen moederbestek.
U ontvangt de bestekseisen van Moederbestek.nl in .rsx. Het .rsx bestand kan worden geopend in elk willekeurig bestekkenprogramma.
Het beste opent u het .rsx bestand en slaat u het bestand op in het standaard formaat van het bestekkenprogramma waarmee u werkt. Of u laat dit de bestekschrijver doen indien u zelf geen bestekken schrijft.

 

Paragraaf 1.11 Duurzaam Beton voegt u toe aan deel 1 van uw eigen moederbestek. In het voorbeeld is het hoofdstuk over Duurzaam Beton genummerd als 1.11, maar u kunt hiervoor het eerst beschikbare nummer gebruiken (dit kan bijvoorbeeld ook 1.08 of 1.09 zijn).
De in Paragraaf 04 genoemde bijlagen dienen te worden opgenomen in het (moeder)bestek en dienen bij elk bestek te worden toegevoegd. Deze bijlagen zijn de op het moment van schrijven vigerende documenten. Indien deze documenten worden gewijzigd ontvangt u hiervan bericht en ontvangt u de nieuwe bijlagen.
Het is de bedoeling dat de teksten onder de in deel 2.2 genoemde hoofdstukken (tekst onder AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, AANBRENGEN BETONTEGELS etc. etc.) worden toegevoegd aan de overeenkomstige hoofdstukken in uw eigen moederbestek.

 

De stelpost dient te worden toegevoegd aan hoofdstuk 95 van uw moederbestek.

 

De bepalingen in deel 3 moeten tevens worden toegevoegd aan deel 3 van uw moederbestek. Indien er Lidnummers conflicteren met reeds bestaande lidnummers in uw moederbestek dient u ze handmatig om te nummeren.