Protocol Circulair Freesasfalt

Het Protocol Circulair Freesasfalt heeft als doel een uniforme werkwijze vast te stellen in het beschikbaar maken en gebruiken van informatie over het te verwijderen asfalt. Door het protocol te volgen wordt al in de aanbestedingsfase informatie aangeleverd over de mogelijkheden tot hergebruik. Dit voorkomt dat het nodig is dat aannemers eigen aanvullend onderzoek gaan doen. De informatie vanuit de opdrachtgever zorgt er zo voor dat de totale maatschappelijke kosten voor circulair gebruik van asfalt worden verlaagd.

 

Het protocol richt zich op wegen met homogene wegoppervlakten: vanaf circa 20.000 m2.

 

Klik hier voor het Protocol Circulair Freesasfalt

bijlage-3-MEMO-FTIR-bij-oud-asfalt-BOUWcirculair-versie-def.pdf

bijlage-5-Freesdiepte-bepaling-deklaag.xlsx