Beste Prijs Kwaliteits Verhouding

Stel je criteria vast door de ambities te vertalen naar criteria waarop marktpartijen kunnen inschrijven, voorzien van een BPKV prikkel:

 • percentage MKI – reductie
 • percentage circulariteit
 • klimaatadaptatie
 • samenwerking
 • ambitie / visie.

 

Geef voor speciale projecten in de aanbestedingsprocedure ruimte voor innovatie en afwijkingen van de ontwerp- en bouwrichtlijnen:

 • formuleer op één A4 de visie / ambitie van de gemeente en de scope van het project (kaders / randvoorwaarden)
 • stel kaders vast (zonder vaste eisen):
  – op basis van beeldkwaliteit
  – samen het ontwerp maken
 • denk na over hoe ‘af te rekenen’ met de opdrachtnemer:
  – op basis van meerwaarde
  – past performance / doelstelling
  – stel een taakstellend budget op (plafond bedrag)
 • geef vertrouwen aan de ketenpartners
 • verdeel de risico’s met de ketenpartners
 • maak een voorselectie van aannemers
 • geef aan wat de mogelijkheden binnen de scope zijn:
  – esthetisch
  – duurzaamheid
  – beheer
  – klimaatadaptatie
  – burgertevredenheid
 • geef aan hoe de inschrijving getoetst wordt (meetbaarheid)

 

Lees meer over MKI in Inkopen met de milieukostenindicator van PIANOo

 • Stap 1 Het voorbereiden van de opdracht
 • Stap 1.1 Identificeer impactvolle productcategorieën
 • Stap 1.2 Bepaal contractvorm
 • Stap 1.3 Neem MKI als eis, gunningscriterium of combinatie van beide mee
 • Stap 1.4 Bepaal de scope van de MKI (welke fasen)
 • Stap 1.5 Bepaal of MKI wordt uitgevraagd op product- of contractniveau
 • Stap 1.6 Stel eisen aan de MKI en LCA
 • Stap 1.7 Stel een referentieberekening
 • Stap 1.8 Bepaal verificatie-eisen aan MKI
 • Stap 1.9 Bepaal contractmanagement op MKI
 • Stap 1.10 Leg keuzes duidelijk vast in de aanbestedingsstukken
 • Stap 2 Doorlopen aanbestedingsprocedure
 • Stap 2.1 Toets uitvraag
 • Stap 2.2 Organiseer een informatiebijeenkomst
 • Stap 2.3 Beoordeel inschrijvers
 • Stap 3 Uitvoeren inkoopopdracht