Beoordeling van het project (geen verplichting)

Gecontroleerd wordt of en in welke mate in het project het duurzaamheidsprofiel (de aangeboden prestatie) is gerealiseerd zoals is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In het Moederbestek is opgenomen dat alle projecten administratief worden beoordeeld en bij een op de tien projecten een audit en inspectie wordt uitgevoerd. De aannemer overlegt als bewijs een Projectcertificaat aan de opdrachtgever dat voldaan is aan de eisen.
De informatieoverdracht over de toepassing en mate van duurzaamheid wordt vastgelegd op Moederbestek.nl.

 

Beoordeling van het project door certificerende instelling

Audit van het project

Ten behoeve van de audit worden de volgende documenten een week voor dat de audit plaatsvindt aan de Certificerende Instelling SKG-IKOB overhandigd:

  • De bestekteksten met de criteria voor de duurzame producten.
  • De inschrijving van de aannemer m.b.t. tot de criteria voor de duurzame producten.
  • Planning van het project met daarin aan de duurzame producten gerelateerde onderdelen.

 

Inspectie tijdens de uitvoering van het project

Hierbij wordt op het werk gekeken of de aannemer werkt conform zijn inschrijving en kwaliteitssysteem voor het project. Bij tekortkomingen worden deze door de aannemer binnen twee weken aantoonbaar opgelost. Bij tekortkomingen waarbij niet aantoonbaar gewerkt wordt met duurzaam beton zal een extra inspectie worden uitgevoerd. Projectinspecties kunnen op de volgende locaties uitgevoerd worden:

  • Projectlocatie: deze inspectie is gericht op het geleverde duurzame product. Hierbij wordt gekeken of de geleverde goederen overeenkomen met de goederen waarvan de LCA’s en de vervangingspercentages zijn opgemaakt.
  • Productielocaties van de duurzame producten: deze inspecties zijn gericht op de grondstoffen die in het duurzame product gebruikt zijn, waarbij gecontroleerd wordt of deze overeenkomen met de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de LCA en de opgegeven vervangingspercentages.
  • Be- of verwerkingsinrichting: deze inspectie is gericht op de juiste verwerking van de verkregen grondstoffen uit het gesloopte bouwwerk tot grondstof voor de duurzame producten.

Alle tekortkomingen zowel bij de audit als bij de inspectie worden gerapporteerd aan de aannemer. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt kunnen er extra inspecties uitgevoerd worden.