Informatie overdracht per 1-6-2020

1. Contract fase project
Opdrachtgever: aanmelden aannemer aan wie gegund is
Aannemer: krijgt inlogcode en factuur voor Moederbestek.nl
Aannemer: met betalingsbewijs kosten opvoeren naar opdrachtgever

 

2. Uitvoering fase
Aannemer: aanmelden leverancier(s)

 • 2a. Circulariteit en MKI project
  Leverancier(s): invullen de mate van circulariteit en MKI-waarde
 • 2b. Verificatie project
 • Aannemer bij nieuw toe te passen producten: uploaden
  • afleverbonnen van de nieuwe materialen
  • duurzaamheidscertificaten van leveranciers
  • bij aangewezen producten: LCA verklaring en verificatie door erkende LCA-deskundige
 • Aannemer bij verwijderde materialen: uploaden
  • weegbonnen van het verwijderd materiaal
  • afleverbonnen voor hergebruikte (deel)producten
  • certificaten van recyclebedrijven
 • Quickcheck en Projectcheck door certificerende instelling
 • 2c. Afsluiting project
  Aannemer: invullen hoeveelheden van verwerkte materialen
  Eindcheck door certificerende instelling: beoordelen of voldaan is aan de bestekseisen
  Aannemer overlegt Projectcertificaat aan opdrachtgever